Pokud by měl nědo nějaký dotaz či zájem o nějaké informace tak mne může kontaktovat na tel: 720533407
email: kolmy1@seznam.cz
icq: 486534200
 
 
 

Naše historie

Jak to bylo na začátku sboru 1937 - 1962

Lhenice obec na rozhraní Českého středohoří zemědělského charakteru skládající se z dalších osad Mošnova a Bukovic. V obci něco málo přes sto domy a desítky zemědělských usedlostí bylo zapotřebí chránit majetek i úrodu. V roce 1928 místní občané převázně německé národnosti založily německé hasičský sbor. Zbrojnice byla umístěna z boku kapličky. Ve výzbroji byla koněspřežná ruční stříkačka. Při nástupu fašismu v Německu docházelo jako všude jinde k narušení vztahů mezi německy mluvícími a českými občany. U české části obyvatel, doba vyvolala vlnu vlastenectví. Vznik českého hasičského sboru původně v Mošnově měl připomínat českou historii a kulturu. Iniciátorem a hlavním zakladatelem byl Antonín Koutek. Mezi dvacítkou zakládajících členů byli Jaroslav Šámal, Karel Hejda, Matěj Adamec, Václav Brynda, Karel Brynda st., Václav Vlček st. Starostou sboru byl jmenován Karel Brynda st. A velitelem Antonín Koutek. Za okresní sdružení byli přítomni Jaroslav Mareš a Jaroslav Čermák. V krátké době byl sbor vybaven výstrojí a výzbrojí. Činnost sboru neměla dlouhého trvání, neboť říjnová okupace českého pohraničí německým fašismem na dobu více než šesti let umlčela činnost českého hasičského sboru. Některé české obyvatele čekal odsun do vnitrozemí. Obnova sboru byla provedena po květnu 1945 po navrácení a osídlení českých obačanů. Opět to byl Antonín Koutek, Karel Brynda st. Nový hasičský sbor se sídlem ve Lhenicích vytvořily Antonín Benda, Jaroslav Cápek, Karel Hejda, Richard Kolman, Jaroslav Lodín, Antonín Loukota, Pvel Mazáč, Arnošt Molek, Antonín Přibyl, Václav Rumplík st., Jiří Ploub, Karel Ureš st., Václav Vlček st., Rudolf Votruba, Adolf Malec, Josef Vskočil st., Karel Brynda ml. Starostou byl zvolen Josef Vojtěch místní statkář a velitelem Antonín Koutek. V srpnu téhoš roku se ve Lhenicích konala slavnost u příležitosti předání první motorvé stříkačky. Na této slavnosti byli přítomni zástupci Okresní hasičské jednoty a sborů z Radovesic, Hostomic, Štrbic, Křemýže, Hetova a také domácí i přespolní občané. První okrskové cvičení se konalo již v roce 1948. Tato akce se zkládala z výcviku motorovou stříkačkou a vystoupení v prostných se sekyrkami. Zůčastnila se také družstva z Hostomic, Hetova, Kžemýže, Štrbic, Radovesic, Podhradic, Ohníče. Vše se provádělo na zahradě statku br. Vojtěcha. Den byl ukončen taneční zábavou.